Grupa Kapitałowa

INTER BALT Sp. z o.o. należy w całości do WĘGLOKOKS S.A. – uznanej marki, założonej w 1951 roku.

W ramach tej organizacji początkowo powołane zostały oddziały w Gdańsku i Szczecinie, przeznaczone do czynności spedycyjnych polskiego węgla przez porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Jako osobna spółka INTER BALT został wyodrębniony w 2004 r. 

WĘGLOKOKS S.A.

WĘGLOKOKS KRAJ SP. Z O.O.

WĘGLOZBYT S.A.

WĘGLOKOKS STAL SP. Z O.O.

HUTA ŁABĘDY S.A.

HUTA POKÓJ S.A.

WALCOWNIA BLACH BATORY SP. Z O.O.

WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O.

GTL S.A.