Aktualności

17.05.2024

Rada Nadzorcza INTER BALT  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki  INTER BALT Sp. z o.o. w Gdańsku.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Uchwałę nr 19/2024/RN/VII Rady Nadzorczej INTER BALT Sp. z o.o. (dalej również jako „Spółka” o ile kontekst nie wymaga inaczej) z dnia 17.05.2024 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu  Spółki INTER BALT  Sp. z o.o. VIII kadencji.