Aktualności

05.06.2020

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI INTER BALT Sp. z o.o. SZÓSTEJ KADENCJI

Postępowania kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr 14/2020/RN/VI Rady
Nadzorczej INTER BALT Sp. z o.o.. (dalej również jako „Spółka” o ile kontekst nie wymaga
inaczej) z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Prezesa Zarządu INTER BALT Sp. z o.o. oraz ustalenia jego zasad i trybu.