Otwarte place składowe: 860,047 m²

Kryte powierzchnie: 201,308 m²

Powierzchnia magazynowa do składowania ładunków niebezpiecznych: 2,380 m²

Składowanie towarów chłodzonych: 30,000 m²

Pojemność zbiorników: 75,000 m²

Składowanie towarów rolno-spożywczych: ok. 175,800 t

Maksymalne zanurzenie Szczecin: 9,15m

Dane kontaktowe:
tel. 91 431 07 52
kom. 609 155 107
sz.port@interbalt.pl